หน้าแรก แท็ก อ. สกุล บุณยทัต

แท็ก: อ. สกุล บุณยทัต

กิจกรรมอบรมการเขียน รุ่นที่ ๓๖ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2561

บทสรุป "หัวใจของการเขียนบท / แก่นแท้แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในทุกแขนง "  โดย อ. สกุล บุณยทัต

พลังแห่งการเรียนรู้ “อบรมนักเขียน รุ่น ๓๕”

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาสมาคมนักเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ทั้งที่มาจากภูเก็ต, แม่ฮ่องสอน, นครปฐม, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

สมาคมฯอบรมนักเขียน รุ่น 34 “ความเรียง..เสียงลมหายใจแห่งภาษา อารมณ์ของวรรณกรรม”

เสียงลมหายใจแห่งความเรียง...การปลุกตื่นนัยสำนึกของวรรณกรรมและชีวิต ( สิ่งที่ทำให้เต้นแรง)

เสวนาวิชาการ เรื่อง “การเขียน การอ่าน ในศตวรรษที่ 21”

เสวนาวิชาการ เรื่อง “การเขียน การอ่าน ในศตวรรษที่ 21” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
- Advertisement -