หน้าแรก แท็ก อบรมนักเขียนรุุ่น 39

แท็ก: อบรมนักเขียนรุุ่น 39

ปิดการอบรม โรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ 39 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ปิดการอบรม โรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๓๙ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ว่าด้วย ..“ ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์เรื่องสั้น “ 23 ธันวาคม 2018  ปิดการอบรม โรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๓๙ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ว่าด้วย ..“ ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์เรื่องสั้น “ การมอบใบวุฒิบัตรจบการอบรม โรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๓๙ ...

กิจกรรมโรงเรียนนักเขียน​ รุ่นที่​ 39 (วันแรก)“ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์ ฯ

“ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์ ปฐมบทแห่งการสร้างเรื่องราวจากชีวิต การสร้างชีวิตจากเรื่องราว” สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   21 ธันวาคม 2018 เวลา 11:12 น.   สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโรงเรียนนักเขียน​ รุ่นที่​ 39 (วันแรก)“ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์ ปฐมบทแห่งการสร้างเรื่องราวจากชีวิต การสร้างชีวิตจากเรื่องราว” ผู้ร่วมอบรม นักศึกษาจากสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย​ คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์สองสมัย “ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์เรื่องสั้น...
- Advertisement -