หน้าแรก แท็ก อบรมการเขียน รุ่นที่ ๓๖

แท็ก: อบรมการเขียน รุ่นที่ ๓๖

กิจกรรมอบรมการเขียน รุ่นที่ ๓๖ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2561

บทสรุป "หัวใจของการเขียนบท / แก่นแท้แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในทุกแขนง "  โดย อ. สกุล บุณยทัต

อบรมการเขียน รุ่นที่ ๓๖ 

โครงการโรงเรียนนักเขียน โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมการเขียน รุ่นที่ ๓๖ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม "ศาสตร์และศิลป์แห่งการเขียนบทละครและบทหนัง" 
- Advertisement -