หน้าแรก แท็ก กนกวลี พจนปกรณ์

แท็ก: กนกวลี พจนปกรณ์

มารู้จักนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ‘กนกวลี พจนปกรณ์’

ทุกวันนี้สมาคมนักเขียนก็ยังเป็นสมาคมเล็กๆ ก็ทำเล็กๆ ตามประสาเรา กระตุ้นให้นักอ่านเห็นคุณค่าของการอ่าน นักเขียนก็ยังมีกำลังใจจะเขียน

พลังแห่งการเรียนรู้ “อบรมนักเขียน รุ่น ๓๕”

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาสมาคมนักเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ทั้งที่มาจากภูเก็ต, แม่ฮ่องสอน, นครปฐม, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ภารกิจแรกของนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย “กนกวลี พจนปกรณ์”

เริ่มต้นภารกิจแรกกับการเดินทางไปร่วมงานรำลึก 11 ปี กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ กวีซีไรต์
- Advertisement -