‘ เปิดหัวใจ ‘สู่ความหมายใหม่ ในการอ่านและเขียน งานวรรณกรรม “Seconds Flash Talk An Open Heart”

0
25

๓๑ มี.ค. ๖๑ ‘ เปิดหัวใจ ‘..สู่ความหมายใหม่ ในการอ่านและเขียน งานวรรณกรรม “Seconds … Flash Talk An Open Heart” จากเวทีเอเทรียม งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ โดย ๙ นักเขียน ๑ คนขายหนังสือ

CLIP นี้สัญญานไม่ชัดเจน ขออภัยไว้โอกาสนี้

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.