50 ปี วันนักเขียน-“ประมวล เพ็งจันทร์”รับรางวัลศรีบูรพา

0
43

50 ปี วันนักเขียน – “ประมวล เพ็งจันทร์”รับรางวัลศรีบูรพา

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดงาน มิตรน้ำหมึก ผนึกสัมพันธ์ ๖๑ “ประมวล เพ็งจันทร์” รับรางวัลศรีบูรพา ขณะที่ “วิชชา ลุนาชัย-ประชาคม ลุนาชัย” รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง -นายกสมาคมฯขอนักเขียนรวมพลังเชื่อมั่นศรัทธางานวรรณกรรม

บรรยากาศการจัดงาน “วันนักเขียน ๕ พฤษภาคม ประจำปี ๒๕๖๑ ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “มิตรน้ำหมึก ผนึกสัมพันธ์ ๖๑”ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี การต่อตั้งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ( The Golden Jubilee) ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความอบอุ่น ซึ่งมีศิลปินแห่งชาติ นักเขียน ตลอดจนอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดย นางกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัล “ศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับ “ประมวล เพ็งจันทร์” และพิธีคารวะอดีตนายกสมาคมนักเขียนและนักเขียนผู้ใหญ่ กิจกรรมวรรณกรรมสัมพันธ์ผ่านบทกวี ฯลฯ

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีวาระครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น สมาคมนักเขียนฯก้าวเดินมาอย่างมั่นคง สง่างามและมีพลังอย่างยิ่ง โดยมีนักเขียนผู้ใหญ่หลายท่านปูทางไว้ให้ ดังนั้นก้าวต่อไปของสมาคมนักเขียนฯก็จะเต็มไปด้วยก้าวที่มีพลังดังเช่นที่ก้าวกันมา แต่พลังนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหล่าสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจกันจึงจะก่อเกิดพลัง และในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนักเขียน คนปัจจุบัน อยากเห็นและอยากชักชวนให้เพื่อนนักเขียนร่วมกันตระหนักถึงการรวมพลัง เนื่องจากแต่ละยุคสมัยของสมาคมนักเขียนฯที่ผ่านมานั้น จะเห็นว่าการจะทำอะไรก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงอยากชักชวนให้ทุกคนมารวมพลังกัน เพราะเชื่อมั่นว่าการรวมพลังกัน จะเป็นอำนาจในการต่อรองอะไรกับใครก็ได้ ประกอบกับในยุคปัจจุบันนี้ที่หลายคนกำลังท้อแท้สิ้นหวัง และหมดกำลังใจในสภาพที่เป็นอยู่ ยิ่งอยากให้ทุกคนมารวมพลังต่อสู้ไปด้วยกัน โดยเริ่มจากการเปิดใจต่อกัน พัฒนางานเขียนของตนให้ดีให้ก้าวหน้ากว่าเดิม

 

ขณะเดียวกันก็เปิดใจรับฟังงานวรรณกรรมของกันและกัน เห็นคุณค่าและความหมายในงานวรรณกรรมของกันและกัน สิ่งสำคัญคือต้องเชื่อมั่นว่างานวรรณกรรมที่ทำอยู่จะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ไพศาลสร้างพลังให้กับมวลมนุษยชาติได้อย่างมีพลานุภาพ เมื่อถึงวันหนึ่งพลังที่มีพลานุภาพนี้ ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังที่ยิ่งใหญ่ต่ออาชีพของ “นักเขียน”

 

 

ด้าน “ประมวล เพ็งจันทร์” นักเขียนรางวัล “ศรีบูรพา” คนล่าสุด กล่าวว่า “รางวัลศรีบูรพา” เป็นรางวัลที่มีเกียรติกับตนเองเป็นอย่างมากเพราะผลงานของ “ศรีบูรพา” มีบุญคุณต่อชีวิตของเองไม่น้อยโดยเมื่อครั้งที่ตนเองบวชเป็นพระภิกษุและได้เข้ามากรุงเทพฯเมื่อปี ๒๕๑๗-๒๕๑๙ ช่วงสมัยนั้นสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากคือการที่ได้อ่านหนังสือ วรรณกรรมปลุกเร้า อุ้มชูความรู้สึก เป็นความอยากที่ไม่เคยมีมาก่อน อันเกิดจากการอ่านได้อ่านวรรณที่ “ศรีบูรพา” รังสรรค์ขึ้นจนปรารถนาที่จะใช้ชีวิตและทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ มาจนถึงทุกวันนี้

 

 

“ประมวล เพ็งจันทร์” ยังได้กล่าวตอนหนึ่งว่าผู้ที่มีส่วนสำคัญในงานเขียนของตนเองคือภรรยา (สมปอง เพ็งจันทร์) ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวที่สามารถอ่านเขียนต้นฉบับด้วยลายมือของตนเองได้ จนสามารถนำไปสู่การตีพิมพ์เป็นหนังสือ โดยเฉพาะผลงาน ๒ ชิ้น ในจำนวนนี้คือหนังสือ “เดินสู่อิสรภาพ” ซึ่งเป็นการบันทึกการเดินทางของตนเองจาก เชียงใหม่สู่เกาะสมุยบ้านเกิด เพราะระหว่างที่เดินทางไปนั้นไม่ได้มีข้อมูลใดๆ ที่บันทึกไว้ได้เลย เนื่องจากตนเองมีความปรารถนาเพียงการใช้สติเพื่อเจริญภาวนา แต่ภรรยาได้ร้องขอและซื้อไปรษณียบัตร ให้ติดตัวไป ๑๐ ใบ และขอให้เขียนถึงวันละ ๑ แผ่น เพื่อยืนยันว่าตนเองยังมีชีวิตอยู่และสุดท้ายไปรษณีย์ทั้งหมดนั้นก็ได้กลายเป็นข้อมูลให้ตนเองนำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือ “เดินสู่อิสรภาพ”

 

 

อย่างไรก็ตาม ภายในงานยังมีการประกาศผลรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๑ Mekong River Literature Award 2018 (MERLA 2018) โดยคณะกรรมการตัดสินมีมติให้นักเขียนจำนวน ๒ ท่าน ได้รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๑ คือ ประเภทร้อยกรอง ได้แก่ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ เจ้าของนามปากกา “โชคชัย บัณฑิต” เป็นกวีผู้สร้างสรรค์ผลงานมานานกว่า ๓๐ ปี ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๕๔ จากผลงานรวมกวีนิพนธ์ชื่อ “บ้านเก่า” มีผลงานรวมเล่มกวีนิพนธ์ ๘ เล่ม และรวมเรื่องสั้น ๑ เล่ม

ส่วนประเภทร้อยแก้ว ได้แก่ นายวิชชา ลุนาชัย เจ้าของนามปากกา “ประชาคม ลุนาชัย” นักเขียนเรื่องสั้น นาวนิยาย และสารคดีที่มีคุณภาพทำงานอย่างสม่ำเสมอนานกว่า ๒๕ ปี ผลงานส่วนใหญ่สะท้อนเรื่องราวชีวิตคนชั้นล่างอันเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาชีวิตอันนำไปสู่ความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์และเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอันนำไปสู่สุขสันติ โดยมีผลงานประมาณ ๓๐ เล่ม ได้รับรางวัลระดับชาติแล้ว ๑๖ รางวัล อาทิ รวมเรื่องสั้น “ลูกแก้วสำรอง”

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี โดยเจ้าภาพจะหมุนเวียนในประเทศสมาชิก ประเทศละ ๑ ปี ซึ่งในปี ๒๕๖๑  นี้ ประเทศเวียดนามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ ๙ มิถุนายนนี้ ณ กรุงฮานอย

ที่มา : https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_77629/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.