๖นักเขียนเยาวชนที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการประกวดYoung Thai Artist Award ๒๐๑๙

0
849

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ๖ นักเขียนเยาวชน ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากโครงการประกวด Young Thai Artist Award ๒๐๑๙ สาขาวรรณกรรม ซึ่งได้มีการประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ซึ่งเยาวชนผู้ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาวรรณกรรม ประกอบด้วย
นางสาวศิริพร เชษฐสุราษฎร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากผลงานรวมเรื่องสั้น ประหลาด Strange

 

นายการียา ยูโซ๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากผลงานรวมเรื่องสั้น เรื่องในบ้านและเรื่องเล่าใกล้เคียง

 

นายพชรพล หลินหะตระกูล คณะมนุษยและศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากผลงานรวมเรื่องสั้น ประวัติศาสตร์ของผู้(เคย)แพ้

 

นายชาตรี อรุณพัด คณะมนุษยและศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จากผลงานกวีนิพนธ์ คืนนั้นฉันฝันถึงสันติสุข

 

นายวิศิษฐ์ ปรียานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากผลงานกวีนิพนธ์ สวนเล็กเล็กของแม่และสวนอื่นอื่นของลูกชาย

 

นายอติรุจ ดือเระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากผลงานกวีนิพนธ์ เราในความทรงจำของบทกวี

จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ ต้นฉบับ
ประกอบด้วยต้นฉบับประเภทนวนิยาย ๔ ผลงาน
เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย
เราพบกันในโลกที่สิ้นสลาย
ดอกไม้กระดาษผลไม้สีน้ำตาลและหญิงสาวแห่งเมืองศิวิไลซ์
พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ ความทรงจำของใครบางคนถูกทิ้งไว้ที่นี่

ประเภทเรื่องสั้น มีต้นฉบับส่งเข้าประกวด ๙ ผลงาน
แบเลาะมองทะเล
นักเรียนขาสั้น
เพศที่สาม
ประหลาด Strange
โรงเลี้ยงเด็ก
ประวัติศาสตร์ของผู้ (เคย) แพ้
เรื่องในบ้านและเล่าใกล้เคียง
ยาเสพติดนรก
รอยอดีต

ประเภทกวีนิพนธ์ มีต้นฉบับส่งเข้าประกวด ๑๐ ผลงาน
คืนนั้นฉันฝันเห็นสันติสุข
ลมหายใจแห่งยุคสมัย
ดวงตาแห่งสันติธรรม
นัยห้วงหนึ่งของเวลา
เยาว์
เอื้อมเด็ดดอกรัก
สวนเล็กเล็กของแม่และสวนอื่นอื่นของลูกชาย
ณ มนุษย์

เราในความทรงจำของบทกวี

สะพานชีวิต

นอกจากจะมีเยาวชนที่ได้รับรางวัลสาขาวรรณกรรมแล้วยังมีเยาวชนที่ได้รับรางวัลอีก ๕ สาขา มี ภาพถ่าย ศิลปะ ๒ มิติ ศิลปะ ๓ มติ ภาพยนตร์ การประพันธ์ดนตรี

นอกจากนี้ยังมีการแสดง
นิทรรศการโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ๒๕๖๒ ( Young Thai Artist Award ๒๐๑๙ )
” Sonority ผสานศิลป์ ยุวศิลปินเลือดใหม่”

ซึ่งจัดแสดงแล้วที่ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศุจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.