18ก.ย.นี้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้าปี62

0
8

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ตามลิงก์ด้านล้าง
https://forms.gle/ZR6YpmBvYB7ihrwh9

เวลา 07.30 – 09.00 น.
– ลงทะเบียนผู้เข้ารับรางวัล/ผู้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล
เวลา 09.00 – 09.30 น.
– กิจกรรมการถ่ายทอดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า โดย นัเขียนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศเรื่องสั้น และบทกวี ปี 2562
เวลา 09.30 – 09.55 น.
– ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “วรรณกรรมการเมือง : ภาพสะท้อนสังคมไทยปัจจุบัน” โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
เวลา 09.55 – 10.15 น.
– ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “งานวรรณกรรมกับบทบาทการสะท้อนความยุติธรรมทางกฎหมาย”โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
เวลา 10.15 – 10.45 น.
พิธีมอบรางวัล โดย
– นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานในพิธี
– นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 กล่าวรายงาน
– ประธานรัฐสภา มอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
พร้อมกล่าวให้โอวาท
– ประธานรัฐสภา ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการฯ และผู้ที่ได้รับรางวัล
เวลา 10.45 – 11.15 น.
– การพูดในที่สาธารณะเพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ (Flash Talk) หัวข้อ “พานแว่นฟ้า สู่วรรณกรรมไทยยุค 4.0 : ภาพสะท้อนสังคมไทย” โดย
– นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
– นายกล้า สมุทวณิช นักเขียน คอลัมนิสต์ และนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ
– นางสาวรินศรัทธา กาญจนวตี นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2562
เวลา 11.15 – 12.15 น.
– กิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อสร้างพลังพลเมือง ชุด “สุนทรียภาพแห่งประชาธิปไตย” โดย วงดนตรีคันนายาว
เวลา 12.15 – 13.00 น.
– รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น.
– เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เวลา 14.00 น.
– ผู้เข้ารับรางวัล/ผู้เข้าร่วมงาน เดินทางกลับ

#รางวัลพานแว่นฟ้า
#สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.