กิจกรรมโรงเรียนนักเขียน​ รุ่นที่​ 39 (วันแรก)“ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์ ฯ

0
47
“ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์ ปฐมบทแห่งการสร้างเรื่องราวจากชีวิต การสร้างชีวิตจากเรื่องราว”
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 

21 ธันวาคม 2018 เวลา 11:12 น. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโรงเรียนนักเขียน​ รุ่นที่​ 39 (วันแรก)“ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์ ปฐมบทแห่งการสร้างเรื่องราวจากชีวิต การสร้างชีวิตจากเรื่องราว”

ผู้ร่วมอบรม นักศึกษาจากสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดย​ คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์สองสมัย

“ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์เรื่องสั้น จากอุบัติการณ์ของสังคม สู่ภาพแสดงแห่งสาระเนื้อหาเชิงวรรณกรรมของเรื่องสั้น” โดย คุณวิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการนิตยสาร THE HAPPENING นักเขียนเรื่องสั้นล้ำสมัย

“ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์เรื่องสั้น การเขียนเรื่องสั้นด้วยหัวใจและความคิดของกวี”
โดย คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ และนักเขียนเรื่องสั้นชั้นนำ

“ศาสตร์และศิลป์แห่งการเขียนเรื่องสั้น…เขียนเรื่องสั้นอย่างไรให้จับใจและกินใจคนอ่านอย่างลึกซึ้ง”
โดย นักเขียนเรื่องสั้นชั้นครูผู้มากประสบการณ์ คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.