ในภาวะโรคระบาดในชาติมูลนิธิวิชาหนังสือรับพิจารณาต้นฉบับทุกสาขา

0
292

ในภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มูลนิธิวิชาหนังสือ รับพิจารณาต้นฉบับทุกสาขา คือ นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียง กวีนิพนธ์ บันทึก สารคดีและบทละคร ไม่กำหนดความยาวและหัวข้อ ส่งภายใน 30 กรกฎาคม 2563 นี้

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.