โรงเรียนนักเขียน โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 37 

0
159

โรงเรียนนักเขียน โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 37 วันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเขียนสารคดี

ปฐมบท “อะไรคือชีวิตของสารคดี…อะไรคือสารคดีของชีวิต” โดย อาจารย์สกุล บุณยทัต ครูใหญ่โรงเรียนนักเขียน

42839928_2343849252298515_7980982261778481152_n42689836_2343849152298525_4021886265933692928_n
“รูปรอยแห่งแก่นสารของสารคดี แรงบันดาลใจสู่เนื้อในของการสร้างสรรค์วรรณกรรม” โดย กนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนฯ

42763933_2343886422294798_7853274995529613312_n42720628_2343886658961441_4694130514129321984_n

ช่วงการบรรยายของ สัจภูมิ ละออ “ลมหายใจและความหมายแห่งชีวิตของพื้นถิ่น ในวิถีศรัทธาของความเป็นสารคดี”

42727160_2343944028955704_1255225877545877504_n
42727632_2343944128955694_3676768240492609536_n
ช่วงการบรรยายของ สุวิชานนท์ รัตนภิมล “โลกสันนิวาส…การเดินทางไกลของหัวใจ บนเส้นทางความหมายของสารคดี”

42655681_2344235002259940_6042342137280856064_n42696570_2344235048926602_1158219308111757312_n

“แสงเงาแห่งชีวิต…สารคดีแห่งจิตวิญญาณของการดำรงอยู่” โดย อรสม สุทธิสาคร

42776214_2344242158925891_6285113067743215616_n42669610_2344242242259216_1132713498795573248_n

“รากเหง้าแห่งหมู่ชน…ความแปลกต่างหลากหลายบนหนทางสู่สารคดีแห่งชีวิต” โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

42850442_2345356168814490_8176937584857972736_n42778440_2345355972147843_3801604235204755456_n

ดำเนินรายการโดย สุปัน รักเชื้อ

42838095_2345241015492672_2574471176101298176_n

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.