โรงเรียนนักเขียน​ รุ่นที่​ 39 (วันที่ 3) เรียนรู้ผลสัมฤทธิ์แห่งการสร้างสรรค์โดยองค์รวม

0
29

โรงเรียนนักเขียน​ รุ่นที่​ 39 (วันที่ 3)
โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เรียนรู้ผลสัมฤทธิ์แห่งการสร้างสรรค์โดยองค์รวม

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 23 ธันวาคม 2018  จัดกิจกรรมโรงเรียนนักเขียน​ รุ่นที่​ 39 (วันที่ 3) วิทยากร โดย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 

ผู้อบรม เข้า ชมพิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียน “ เสาว์ บุญเสนอ “ ที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

วิจารณ์งานเขียนของผู้เข้าอบรม
โรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๓๙ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ว่าด้วย “ ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์เรื่องสั้น “

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.