โรงเรียนนักเขียนรุ่นที่๔๔การเขียนสารคดี”สารคดีแห่งชีวิต..ชีวิตแห่งสารคดี”

0
77

อบรมโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๔๔ ( พิเศษ ) ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
การเขียนสารคดี “สารคดีแห่งชีวิต..ชีวิตแห่งสารคดี”
วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
…………….


๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙ . ๐๐ น. – ๐๙. ๒๐ น.
ผศ.สกุล บุณยทัต เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในฐานะครูใหญ่โรงเรียนนักเขียน กล่าวต้อนรับและ แนะนำการอบรม

คุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
บรรยายพิเศษ “สารคดีแห่งชีวิต ..ชีวิตแห่งสารคดี”

คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์
บรรยายวิถีแห่งสารคดี “วิถีทรรศน์ของ ศิลปิน นักเขียน นักเดินทาง”

คุณสุวิชานนท์ รัตนภิมล
บรรยายวิถีแห่งสารคดี “ วิถีทรรศน์ของ นักคิด นักเขียน นักเดินทาง”

คุณเกศณี ไทยสนธิ
บรรยายวิถีแห่งสารคดี ในวิถีทรรศน์ของ “ นักบันทึก นักเขียน นักเดินทาง”

 

๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒


คุณสัจภูมิ ละออ
บรรยายวิถีแห่งสารคดี ในวิถีทรรศน์ของ “ นักสืบค้น นักเขียน นักเดินทาง สู่รากเหง้า”

คุณวิภว์ บูรพาเดชะ
บรรยายวิถีแห่งสารคดี ในวิถีทรรศน์ของ “ นักสร้างสรรค์ นักเขียน นักเดินทางสู่โลกสมัย”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.