โครงการประกวดเรื่องสั้นหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท

0
2269

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ,‎บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ภูมิภวัน จำกัด ฯลฯ เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเรื่องสั้นทุกแนว อาทิ แนวสะท้อนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แนวดราม่า โรแมนติก แนวตลก แนววิทยาศาสตร์ แนวลึกลับสืบสวน แนวผี สยองขวัญ ฯลฯ เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

​โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะนำลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ทุกวัน ซึ่งเจ้าของผลงานจะได้รับค่าตอบแทนเรื่องละ 1,500 บาท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี จะนำผลงานที่ได้ลงตีพิมพ์มาตัดสินหารางวัลเรื่องสั้นชนะเลิศ รับเงินรางวัล 300,000 บาท รองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆละ 50,000 บาท และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆละ 10,000 บาท
​เงื่อนไขการส่งผลงานประกวด
1. รับผลงานเรื่องสั้นทุกแนว อาทิ แนวสะท้อนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แนววิทยาศาสตร์ แนวตลก ดราม่า โรแมนติก สืบสวน สยองขวัญ ฯลฯ
​2. ไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง
​3. ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเอง พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทย โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ความยาว 6-7 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 Point แล้วส่งไฟล์ผลงานมาที่ อีเมล์ Shortstory@dailynews.co.th
​4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นเรื่องที่เขียนใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อนรวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
​5. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือ/และนามปากกา (หากมี) พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนส่งมาด้วย
​6. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


​ผู้ที่สนใจสามารถส่งไฟล์ผลงานเรื่องสั้นมาที่ อีเมล shortstory@dailynews.co.th กำหนดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 – วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นับตั้งแต่ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปทุกวัน ทั้งนี้ทางโครงการฯจะจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดประกวดเรื่องสั้นในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สามารถติดตามรายละเอียดได้ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ต่อไป

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.