เรื่องงานลิขสิทธิ์ของนักเขียนค่ะ

0
46

Kanokwalee Pojanapakorn

เรื่องงานลิขสิทธิ์ของนักเขียนค่ะ

กระทรวงพาณิชย์ กำลังทำร่างประกาศกระทรวงออกมาเพื่อเป็นข้อกำหนดบังคับใช้ในเรื่ององค์กรที่ได้รับอนุญาตได้รับการยอมรับ รูปแบบ หลักเกณฑ์ฯลฯ(โปรดอ่านตามเอกสารด้านล่าง ประกอบ)โดยนัดประชุมกันเมื่อวาน(18 ธันวาคม2561)ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน

ขอสรุปย่อๆ..ในที่ประชุมมีผู้เสนอความเห็นกันมากมายและยังต้องพิจารณากันในเรื่องหน่วยงานที่จะใช้งานได้เช่น องค์กรที่จะใช้งานได้/การปกป้องและตอบแทนแก่เจ้าของสิทธ์ด้วยความเป็นธรรม/ข้อ4(ในร่าง)ควรแก้ไขภาษาที่อาจตีความคลาดเคลื่อนในเรื่องการเข้าถึงงานนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับสมาคมนักเขียนได้เสนอเพิ่มเติมจากข้างต้นคือ
ขอให้บัญญัติเพิ่มคำนิยามของผู้พิการ เนื่องจากกว้างกว่าขอบเขตของมาราเกซ จึงต้องมีคำใดที่เหมาะสมมาจำกัดความให้อยู่ในขอบเขตที่เป็นธรรม
และเสนอแก้ไขข้อ3(ในร่าง)โดยขอให้พิจารณารายละเอียดในวงเล็บทั้ง12 ข้อใหม่ โดยเฉพาะ ข้อ2/6/7 เพื่อให้ชัดเจนต่อการตีความและผู้จะใช้งานเพราะมีบางข้อกำหนดเฉพาะ แต่บางข้ออาจจะเกินเลยความจำเป็น

ขอบคุณทุกความเห็นในห้องประชุม/สมาคมที่เกี่ยวข้องทุกสมาคม/นักกฏหมาย/อัยการ/กระทรวงทบวงกรมที่เกี่่ยวข้อง

สำหรับนักเขียนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ เหนื่อยแน่ค่ะ

อ้างอิงที่มา Kanokwalee Pojanapakorn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.