เปิดอบรม”ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์วรรณกรรมในยุคสมัย(มิติของเรื่องสั้น)”18-19พ.ค.นี้

0
170

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนนักเขียน เปิดอบรมการเขียนเรื่องสั้น
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การเขียนเชิงลึก( DEEP WRITING)
“ ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์วรรณกรรมในยุคสมัย ( มิติของเรื่องสั้น ) ”
โดย  ศ.ดร.วิภา กงกะนันทน์  ปรมาจารย์แห่งเรื่องสั้น
ไพฑูรย์ ธัญญา   ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๙
จำลอง ฝั่งชลจิตร  ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑
วิภว์ บูรพาเดชะ บก.นิตยสาร Happening
กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นักเขียน / นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
อ.สกุล บุณยทัต  นักเขียน / นักวิชาการด้านสื่อและวรรณกรรม / เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

มีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ ๙๐๐ บาท สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. ๐๒ ๙๑๐ ๙๕๖๕ และ โทร ๐๘๑ ๕๘๒ ๔๖๗๐
writerassocentre@gmail.comchatchai666666@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.