เชิญชวนร่วมส่งผลงานชิง ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ครั้งที่ 20

0
28

สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการค้นหา แนะนำ และส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” โดยสามารถส่งผลงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและร่วมสมัครส่งผลงานได้ที่ https://www.greenglobeinstitute.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.