อบรม”การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์”

0
153

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมการเขียนนวนิยายฟรี
ของโรงเรียนนักเขียน ( ภาคพิเศษ ) โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
เพื่อก่อให้เกิดนักเขียนตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งรางวัลชมนาด
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

ในวันที่ วันที่เสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

จัดอบรมการเขียนนวนิยาย ในหัวข้อ

“การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์”

โดย ศาสตราจารย์ คุณหญิง ดร.วินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
คุณวีระพร นิติประภานักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์ ๒ สมัย
คุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นักเขียนนวนิยาย /เรื่องสั้น
คุณบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน นักแปลรางวัลสุรินทราชา ผู้แปลหนังสือแอนิมอล ฟาร์ม / รูทส์
ผศ.สกุล บุณยทัต เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นักเขียน / นักวิชาการด้านวรรณกรรม

สนใจสมัครเข้าร่วมได้ที่: E- mail : writerassocentre@gmail.com หรือ chatchai666666@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณฉัตรชัย คุ้มอนุวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาคมนักเขียนฯ โทร. ๐๒ ๙๑๐ ๙๕๖๕ หรือ ๐๘๑ ๕๘๒ ๔๖๗๐

โปรดส่งใบตอบรับภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.