“สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย” รางวัลศรีบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒

0
50

คำกล่าวสุนทรพจน์
ในวาระที่ได้รับการประกาศเกียรติ
ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาประจำปี ๒๕๖๒
ของ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
เมื่อ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
…..
…..
หยดฝนย้อยหยาดฟ้ามาสู่ดิน
ประมวลสิ้นเป็นมหาสาครใหญ่
แผดเสียงซัดปฐพีอึงมี่ไป
พลังไหลแรงรุดสุดต้านทาน
อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านแรงมหาประชาชน

พี่น้องและเพื่อนมิตรในแวดวงศิลปวัฒนธรรมทุกท่าน

กุหลาบ สายประดิษฐ์ คือนักเขียนนามอุโฆษในบรรณพิภพที่ยืนเด่นเป็นสง่า อยู่แถวหน้าแห่งการนำเสนอทุกเรื่องราวเพื่อคนอื่น สะท้อนผ่านความคิดการกระทำตลอดชั่วชีวิตอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เคยยอมจำนนต่ออำนาจอธรรม ดังทัศนะที่ท่านเสนอว่า

“ความยุติธรรมเป็นมารดาแห่งความสงบสุขของโลก
ความเห็นแก่ตัวเป็นมารดาแห่งความอากูล
ความชั่วช้าลามกร้อยแปดพันประการ”

กุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นต้นแบบที่งดงาม ผลงานของท่านมีส่วนทำให้เราได้ผลิบานทางความคิด กับการนำเอางานศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคม

การที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ คือการได้รับรางวัลสูงสุดในชีวิต เทียบเท่ากับการได้รับใช้อุดมการณ์สันติธรรมและประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์

การทำงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในนาม กลุ่ม องค์กร และในนามส่วนตัว หากปราศจากการเกื้อหนุนจากเหล่ากัลยาณมิตรแล้ว งานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนอันหลากหลายย่อมไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จลงได้ งานศิลปะเพื่อประชาธิปไตย สันติภาพ ความเป็นธรรม ที่ได้ขับเคลื่อนมาตลอดก็เช่นกัน ผู้ที่มีส่วนผลักดันให้ชีวิตมาถึง ณ จุดนี้ ได้แก่พี่น้องที่ส่งแรงสนับสนุนอันไพศาลจากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มศิลปินอิสระ เพื่อนมิตรจากแนวร่วมเพาะช่าง แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย ชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มศิลปินอีสาน กลุ่มลองติจูดอุบลราชธานี กลุ่มล้านนา กลุ่มศิลปินใต้ กลุ่มเขียนภาพด้วยแสง สมาคมสร้างสรรค์ศิลปินน้อย เพื่อนมิตรจากกลุ่มธรรม พระจันทร์เสี้ยวการละคร กลุ่มบีฟลอร์ กลุ่มเบบี้ไมม์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ อดีตเจ้าหน้าที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ทุกคน กลุ่มสื่อประชาธิปไตย กลุ่มตุลาธรรม ชมรมโดมรวมใจ ผองเพื่อนเดือนตุลา ทุกกลุ่มที่เอ่ยนามมีส่วนทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ศิลปะนั้นจะทรงพลังและมีความหมายก็ต่อเมื่อทำให้มนุษย์ตระหนักและเห็นคุณค่าระหว่างกัน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ชนชั้น ฐานันดรใดก็ตาม ศิลปะจะต้องมีส่วนสลัดโซ่ตรวนที่พันธนาการมนุษย์ ให้สามารถยืนผงาดได้อย่างเต็มคน มีอิสรภาพ มีเสรีภาพ มีศักดิ์ศรี, การต่อสู้ระหว่างความคิดเก่ากับความคิดใหม่ยังดำเนินต่อไป ความคิดเก่าอาจทำให้สังคมหยุดชะงักได้ก็เพียงบางขณะ แต่ในที่สุดแล้ว ความคิดเก่าย่อมถูกแทนที่ด้วยความคิดใหม่ที่ก้าวหน้ากว่า เพราะสรรพสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง นี่เป็นกฎธรรมชาติ กฎแห่งความเป็นอนิจจัง แหละนั่นคือ เบื้องต้น ท่ามกลาง และในที่สุดของชีวิต

ขอขอบคุณกองทุนศรีบูรพา ที่มอบรางวัลศรีบูรพาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

ด้วยมิตรภาพ ภราดรภาพ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.