สิทธิ์ของคนทำงานวรรณกรรม​และงานสร้างสรรค์อื่นๆ​ ที่ผู้สร้างงานควรรู้

0
22

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์​ โดยคณะ​อนุกรรมการจากสาขาวรรณกรรมและสาขาวิชาชีพอื่นๆ​ ที่เป็นผู้สร้างสรรค์งาน​ ได้ทำกราฟิคอินโฟรเกี่ยวกับสิทธิ์​ ของผู้สร้างงานวรรณกรรมและงานสร้างสรรค์อื่นๆ​ ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่​

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและกระตุ้นเตือนให้นักเขียนได้รับรู้และตระหนักถึงสิทธิ์ต่างๆ​ ในงานที่ผู้สร้างงานได้สร้างสรรค์ขึ้น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.