สมาคมนักเขียนMOUส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศกับจีน

0
16

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท55 อาจารย์สกุล บุณยทัต เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และบริษัทเซี่ยเหมิน อินเทอร์เนชันแนล บุ๊ก จำกัด พร้อมแสดงกล่าวปราศรัย ความตอนหนึ่งว่า

…ตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศจะเปิดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อ 44 ปีก่อน แวดวงนักเขียนและหนังสือของทั้งสองประเทศก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันมาก่อนแล้วเนิ่นนาน ดังเช่นการเยี่ยมเยือนของคณะส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่นำโดยกุหลาบ สายประดิษฐ์ นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ผู้มีชื่อเสียงของไทย เมื่อ ค.ศ.1958 หลังจากนั้นมีการแปลผลงานต่างๆ ของจีนเป็นไทยมากมาย รวมทั้งการแปลผลงานของนักเขียนไทยบางส่วนเป็นจีน พอความสัมพันธ์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ.1975 ประตูแห่งการไปมาหาสู่กันได้ทยอยเปิดออกทีละบานๆ ในหลายระดับ และทุกวงการ เกิดการแลกเปลี่ยนและกระชับแน่นแฟ้น รวมถึงแวดวงนักเขียนด้วย ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2019 นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก็ได้ไปเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติที่สมาคมนักเขียนจีนจัดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาคมนักเขียนไทยและแวดวงด้านนักเขียนของจีนมีการไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง

การลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและบริษัทเซี่ยเหมิน อินเทอร์เนชันแนล บุ๊ก จำกัดในวันนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นนี้

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทั้งสองฝ่ายจะสามารถกำหนดกรอบความร่วมมือให้เกิดเป็นจริงได้ในเร็ววัน มีการแปลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันอย่างต่อเนื่องสมดังที่คาดหวัง สามารถผลักดันและส่งเสริมการแนะนำผลงานลิขสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายสู่สำนักพิมพ์หรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายทั้งในไทยและจีน…

โอกาสนี้ บริษัทเซี่ยเหมิน อินเทอร์เนชันแนล บุ๊ก จำกัด ได้มอบภาพแขวนอักษรลายมือเขียน และหนังสือ Xi Jinping The Governance of China เล่ม 1-2 ให้แก่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นที่ระลึกด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.