สมาคมนักเขียน เปิดโรงเรียนนักเขียนรุ่นที่ ๔๒

0
58

ขอเชิญร่วมอบรมโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๔๒
โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ “ความงามและความหมาย…ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์สุนทรียะสู่วรรณกรรมร่วมสมัย”
ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ก.ย. และ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒
โดย วิทยากรผู้มากประสบการณ์
คุณศิเรมอร อุณหธูป นักเขียน / นักแปล
รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท นักวิจารณ์ และนักวิชาการด้านวรรณกรรม
คุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นักเขียน / นายกสมาคมนักเขียนฯ
คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ หรือ ปะการัง นักเขียน / กวี / นักแต่งเพลง / คอลัมนิสต์
คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียน / นักแปล
ผศ.สกุล บุณยทัต นักเขียน นักวิจารณ์ / นักวิชาการด้านวรรณกรรม / เลขาธิการสมาคมนักเขียนฯ
………………….
ค่าใช้จ่าย ท่านละ ๙๐๐ บาท / ค่าอาหาร / ค่าของว่าง / ค่าเอกสาร ตลอด ๒ วัน
ทุกท่านที่ลงทะเบียนและอยู่อบรมครบทั้งสองวันจะได้รับเกียรติบัตรรับรองหลังการอบรม
สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
โทร ๐๒ ๙๑๐ ๙๕๖๕ / โทร ๐๘๑ ๕๘๒ ๕๖๗๐
หรือสำรองที่นั่งโดยตรงที่ writerassocentre@Gmail.com / chatchai666666@hotmail.com
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามคำแหง
เลขที่บัญชี ๑๓๖ ๒๕๕ ๑๙๕๕ ชื่อบัญชี นางกนกวลี กันไทยราษฎร์
รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๕ ท่าน เท่านั้น

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.