สมาคมนักเขียนฯ ร่วมงาน Meeting “Dialogue of Civilization through Literature”

0
35

นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ไปร่วมงาน Meeting “Dialogue of Civilization through Literature” ที่ Beijing China  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

โดยมีนักเขียนจาก จีน/มอร๊อคโค/เนปาล/เวียดนาม/สิงคโปร์/คาซัคสถาน/ญี่ปุ่น/ฮ่องกง/มาเลเซีย/กัมพูชา/จอร์แดน/อินเดีย/เมียนมาร์ และไทย เข้าร่วมสัมมนา เนื้อหาที่พูดคุยคือแนวทางในการร่วมมือกันระหว่างประเทศ การเคารพวัฒนธรรมของกันและกัน การสร้างงานให้เป็นการเชื่อมโยงความเข้าใจที่ดีต่อกัน การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงทิศทางการทำงานของแต่ละชาติ และในการเชื่อมถึงกันที่การแปลจะมีบทบาทสำคัญ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.