วรรณกรรมสัมพันธ์อาเซียน เปิดตัวหนังสือ “ความรัก”

0
99

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเปิดตัวหนังสือ “ความรัก” (I Was Born To Be Yours) ในโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์อาเซียน พร้อมเชิญนักเขียนชื่อดังเจ้าของผลงานเรื่องสั้นจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ร่วมงาน

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเปิดตัวหนังสือ “ความรัก” (I Was Born To Be Yours) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้มีนักเขียนเจ้าของผลงานเรื่องสั้นที่รวบรวมพิมพ์ในเล่มจากชาติอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ตลอดจนศิลปินแห่งชาติ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต นักวิชาการ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจงานวรรณกรรม เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

ภายในงานประกอบด้วยการบรรเลงดนตรี โดย อาจารย์อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี 2562 การอ่านบทกวี “เสน่หามิตรอาเซียน” (ASEAN’s Appeal) โดย นายสัจภูมิ ละออ การกล่าวปาฐกถานำ เรื่อง วรรณกรรมร่วมสมัยกับเนื้อแท้ของชีวิตในวิถีอาเซียน โดย อาจารย์สกุล บุณยทัต เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกิจกรรม Flash Talk หัวข้อ I was born to be yours โดยนักเขียน 10 ชาติสมาชิกอาเซียน

นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ตระหนักว่าวรรณกรรมเป็นสื่อที่สำคัญยิ่งในการสร้างเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันในชาติอาเซียน ช่วยถ่ายทอดความรู้ ความคิด มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้ผู้อ่านได้ซึมซับ รับรู้ เข้าใจความเหมือนและความต่าง ตลอดจนอัตลักษณ์ที่มีร่วมกัน จึงจัดทำโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์อาเซียนขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องสั้นจากนักเขียนอาเซียนทั้ง 10 ชาติ นำมาถ่ายทอดด้วยการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ “ความรัก” หรือ I Was Born To Be Yours เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตและความรู้สึกนึกคิดอันทำให้เราพร้อมไปด้วยความรักและความเข้าใจมากขึ้น ที่จะเชื่อมโยงไปถึงสายสัมพันัธ์อันดีงามต่อวิถีแห่งชีวิต และลึกลงไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้ในอาเซียด้วยกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการรวบรวมและจัดพิมพ์โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นการรวมตัวกันของนักเขียนไทยและนักเขียนของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนในวันนี้ และเชื่อว่าหนังสือจะเป็นสื่อที่ช่วยเปิดโลกทางความคิด และมุมมองของผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่ได้จากโครงการครั้งนี้เป็นผลผลิตที่ได้จากผลงานเรื่องสั้นที่ถูกคัดสรรมาแล้วจากคณะกรรมการต่างๆ ว่าเป็นเรื่องที่ดีของนักเขียนแต่ละคนใน 10 ชาติอาเซียน ย่อมเปรียบเหมือนเราได้ไปท่องเที่ยวในจินตนาการ ความคิดของนักเขียนทั้ง 10 ประเทศเลยทีเดียว นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเช่นนี้ยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์วรรณกรรมของไทยและวรรณกรรมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนไปสู่วงการนักอ่านที่มีการตอบรับอย่างกว้างขวางและน่ายินดี อีกทั้งยังขยายวงกว้างออกไปสู่นานาประเทศในภูมิภาคต่างๆ นับเป็นการต่อยอดและขยายผลในวงวรรณกรรมอาเซียนอย่างเห็นได้ชัด

นักเขียน 10 ชาติสมาชิกอาเซียนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย เซฟรี อารี นักเขียนรางวัล SEA Write Awardปี 2554 จากประเทศบรูไน จุมโน ลึก นักเขียนจากประเทศกัมพูชา เจ้าของรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง จากเรื่อง “สายนทีแห่งความรัก” มีผลงานเรื่องสั้นที่โดดเด่นจำนวนมาก ดี เลสทารี นักเขียนหนังสือขายดีเคยได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นแห่งปีของประเทศอินโดนีเซียถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักแต่งเพลงและนักร้อง บุนทะนอง ชมไชผน จาก สปป.ลาว ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ศิลปินดีเด่นแห่งชาติ” และเป็นนักเขียนรางวัล SEA Write Awardปี 2554 รวมถึงนักเขียนรางวัลช่อการะเกดเกียรติยศ จากสำนักช่างวรรณกรรม ปี 2551 อัซมาน ฮุสเซน นักเขียนจากประเทศมาเลเซียที่มีผลงานรวมเรื่องสั้นซึ่งได้รับยกย่องในวงวรรณกรรมว่าเป็นเรื่องสั้นดีเยี่ยม แลมป์ เลดี้ ดร.ไนติงเกล ซึ่งเป็นนามปากกาของนักเขียนจากประเทศเมียนมา มีผลงานทั้งเรื่องสั้น บทละครโทรทัศน์ บทกลอนสมัยใหม่ นวนิยายและบทความทางการแพทย์ คาร์โล แอนโทนีโอ กาเล เดวิด นักเขียนจากประเทศฟิลิปปินส์ ผู้มีงานเขียนโดดเด่นทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของมินดาเนา อีซา กามารี นักเขียนประเทศสิงคโปร์ผู้มีผลงานนวนิยาย เรื่องสั้น บทกวีและบทเพลงทั้งหมดประพันธ์ด้วยภาษามลายู และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ จำนวนมาก เขาเป็นนักเขียนรางวัล SEA Write Awardปี 2545 และรางวัล Mastera Literary Award ปี 2561 ไพฑูรย์ ธัญญา ซึ่งเป็นนามปากกาของ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ นักเขียนรางวัล SEA Write Award ปี 2530 รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2559 และในปีเดียวกันยังได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และ เหวียน เทีียง งัน นักเขียนจากประเทศเวียดนาม มีผลงานตีพิมพ์ทั้งรวมบทกวี เรื่องสั้นและนวนิยาย รวม 10 เล่ม เป็นนักเขียนอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลในการประกวดนิยายระดับชาติ และได้รับเลือกจากหนังสือ ELLE Vietnam ให้เป็นหนึ่งใน Woman who change the game ในสาขาวรรณกรรม

เซฟรี อารี นักเขียนจากประเทศบรูไน
จุมโน ลึก นักเขียนจากประเทศกัมพูชา

 

ดี เลสทารี นักเขียนจากประเทศอินโดนีเซีย
บุนทะนอง ชมไชผน จากประเทศ สปป.ลาว
แลมป์ เลดี้ ดร.ไนติงเกล นักเขียนจากประเทศเมียนมา
คาร์โล แอนโทนีโอ กาเล เดวิด นักเขียนจากประเทศฟิลิปปินส์

 

อีซา กามารี นักเขียนประเทศสิงคโปร์
ไพฑูรย์ ธัญญา นักเขียนจากประเทศไทย
เหวียน เทีียง งัน นักเขียนจากประเทศเวียดนาม

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.