สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560

0
91

ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พร้อม กนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560

316078สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560 ให้กับผู้อาวุโส ซึ่งเป็นนักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์ และบรรณาธิการที่มีผลงานมาต่อเนื่องยาวนาน ทั้งหมด 19 คน โดยภายในงาน มี ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาท พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมด้วย กนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์  ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2544 อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ 30 ปี ประจวบกับในปี 2544 เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ 110 ปี ของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2435- 2519) และครบรอบ 10 ปีที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสรเสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิปพงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล

กนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560 ให้กับ ศ.ดร.วิภา กงกะนันทน์

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ มอบให้นักเขียนนักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวางในปี  2560  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส มีผู้ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560 ทั้งหมด 19 คน ได้แก่ กรองแก้ว เจริญสุข, ศ.กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล, ผศ.กิติยวดี บุญซื่อ,ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ, เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท, ประพิศ คุณาวุฒิ, ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ, พยงค์ คชาลัย, ศ.ดร.มัทนี รัตนิน, พล.ต.ต.โรจนา นาเจริญ,นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ (ครูวราห์ วรเวช), ม.ล.วัลลภ นวรัตน์, ศ.วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน (นายา), วินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ, ศ.ดร.วิภา กงกะนันทน์, ผศ.ศรีสมร คงพันธุ์, ศ.เกียรติคุณ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, รศ.สดใส พันธุมโกมล,สุดจิต ภิญโญยิ่ง

3 ศิลปินแห่งชาติ เพ็ญศรี เคียงสิริ, กฤษณา อโศกสิน และ ชมัยภร แสงกระจ่าง

ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร กับ ศ.ดร.วิภา กงกะนันทน์ผู้ที่ได้รับรางวัลมีครอบครัว ผศ.มาโนช-วีรนุช กงกะนันทน์ มาให้กำลังใจ

ศ.ดร.มัทนี รัตนิน ผู้ที่ได้รับรางวัล กับลูกศิษย์มาร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น

“ศ.ดร.วิภา กงกะนันทน์” อดีตอาจารย์สอนวิชาภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ที่มีศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นอธิการบดี และมี ศ.ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เป็นคณบดี มีผลงานโดดเด่นหลายผลงาน โดยหนังสือ “กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย” ถือเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าเป็นผลงานที่ได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แล้วมีชื่อว่า “The Genesis of the Novel in Thailand” เผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่มีอายุถึง 80 ปี ตอนที่มีคนโทร.มาบอกว่าได้รับรางวัลรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยยังมีคนเห็นว่าเราเขียนหนังสือได้ และดีใจทุกครั้งที่ได้เขียน ได้อ่านให้คนวิพากษ์วิจารณ์ และจะมีชีวิตที่แข็งแรงต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้อ่าน” และทิ้งท้ายภาษิตจีนที่ตนชื่นชอบว่า“ถ้ามองไปข้างหน้า 1 ปี ให้คุณปลูกธัญพืช ถ้ามองไปข้างหน้า 10 ปี ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ แต่ถ้ามองไปข้างหน้า 100 ปี ให้ปลูกการศึกษา เชื่อว่านักเขียนทุกท่านในที่นี่ได้ปลูกการศึกษาในหัวใจผู้อ่านและจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป”

“นพ.วราวุธ สุมาวงศ์” (ครูวราห์ วรเวช) เป็นครูเพลง ผู้กลั่นแรงบันดาลใจผ่านตัวอักษร ประพันธ์เพลงไพเราะมากกว่า 300 เพลง และเขียนสารคดีท่องเที่ยวที่อ่านแล้วเกิดจิตนาการที่อ่านแล้วเหมือนไปประสบด้วยตนเอง เปรียบดังสะพานกาลเวลาที่ประสานวัฒนธรรม ผ่านตัวอักษรและสุขภาพแจกจ่ายให้ผู้รักในการอ่าน เผยถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า“ขอบพระคุณที่ท่านนายกและท่านคณะกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้กรุณาพิจารณางานของผม อันเป็นอาหารใจหล่อเลี้ยงให้ชื่นฉ่ำมีความสุขต่อเนื่องกันมา นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่ง เป็นรางวัลที่นอกเหนือจากวิชาแพทย์ ซึ่งงานเขียนของผมเริ่มจากสารคดี…และต่อมาคือสารคดีการท่องเที่ยวที่นำมาเขียนจากบางประเทศที่ได้เยือนจาก 140 ประเทศผมสำนึกในพระคุณบรรณาธิการนิตยสาร สตรีสาร รวมถึงบรรณาธิการนิตยสารท่านอื่นๆ อาทิ สกุลไทย ดิฉัน กุลสตรี และขวัญเรือน ท่านเหล่านี้ช่วยแนะนำจุดที่ผมควรปรับปรุงผมขออนุญาตแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้เหมือนกับผม ฝากให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้หมั่นคิดบวก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อจะได้มาร่วมงานในปีหน้า”

ที่มา : http://www.naewna.com/lady/316078

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.