๒๖ ม.ค.สมาคมนักเขียนฯมอบรางวัลนราธิปฯ ประจำปี ๒๕๖๑ และนัดประชุมใหญ่ฯ เพื่อเลือกตั้งกก.สมาคมฯชุดใหม่

0
104

    สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเขียนผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมจัดประชุมใหญ่ฯเพื่อเลือกตั้งกรรมการฯชุดใหม่

        สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มีกำหนดการมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พร้อมกันนี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เทเวศร์

        ซึ่งในปี ๒๕๖๑ นี้ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเกียรติรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้แก่นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ยาวนานและมีผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง จำนวน ๑๙ ท่าน

         รายนามผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑. นายชวน หลีกภัย      

๒. นายชูศักดิ์ ราษีจันทร์ (ต๊ะ ท่าอิฐ, ก้องหล้า สุรไกร)

๓. นายเทพศิริ สุขโสภา  

๔. นางนิภา ทองถาวร (นิภา บางยี่ขัน)

๕. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

๖. นางบุญญรัตน์ บุญญาธิษฐาน (บุญญรัตน์, เพชร ภาษพิรัช, แก้วมณี)

๗. นายประยงค์ อนันทวงศ์  (ช่อประยงค์)

๘. นางพวงเพชร ศานติพงศ์  (บงกชเพชร)

๙. นายพจน์ ยังพลขันธ์

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น

๑๑. นายมานิจ สุขสมจิตร

๑๒. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

๑๓. นางวัชรี สายสิงห์ทอง (พชราวลี, เมขลามณี)

๑๔. รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น

๑๕. นายศฤงคาร วาดเวียงไชย (ธัญญา ธัญญามาศ)

๑๖. นายศักดิ์ ส.รัตนชัย

๑๗. นายสัมพันธ์ ก้องสมุทร

๑๘. นายสุนทร ทาซ้าย

๑๙. นายเสมอ กลิ่นหอม (ขุน รำยอง)

สำหรับกำหนดการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศชุดใหม่ เป็นไปตามรายละเอียดแนบ ..

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.