พิธีประกาศรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๒

0
50

นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อ่านคำประกาศรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๒ Mekong River Literature Award 2019 (MERLA 2019) ให้แก่ นายอังคาร จันทาทิพย์ (ประเภทร้อยกรอง) และนายอนุสรณ์ ติปยานนท์ (ประเภทร้อยแก้ว) ภายในงานวันนักเขียน “มิตรน้ำหมึกผนึกสัมพันธ์ ๖๒” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.