ผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

0
53

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ นางสาววนิดา พึ่งสุนทร นายวิรัช อยู่ถาวร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินศิลปาธร คณะกรรมการคัดสรรศิลปาธร และศิลปินร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมงาน สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน ๗ สาขา ดังนี้
สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายนที อุตฤทธิ์
สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเสริม เปรมธาดา
สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์
สาขาดนตรี ได้แก่ นายอานันท์ นาคคง
สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายสยมภู มุกดีพร้อม
และสาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต

 

ขอบคุณ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.