ประมวลภาพโครงการโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๔๐

0
71

โครงการโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๔๐ โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
“การเขียนเชิงลึก(DEEP WRITING)/ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์วรรณกรรมในยุคสมัย(มิติของเรื่องสั้น)” ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย สกุล บุณยทัต ครูใหญ่โรงเรียนนักเขียน ปฐมบทแห่งการอบรม/อย่างไรคือการเขียนเชิงลึก??/ความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์วรรณกรรมในยุคสมัย โดย สกุล บุณยทัต ครูใหญ่โรงเรียนนักเขียน

การอบรมในประเด็น/การเขียนเชิงลึก….การสร้างสรรค์ประเด็นแห่งสาระเนื้อหาของวรรณกรรมในยุคสมัย / โดย…ศาสตราจารย์ ดร.วิภา กงกะนันท์ (ปรมาจารย์ด้านวรรณกรรม)

การอบรมในประเด็น/การเขียนเชิงลึก…ศาสตร์และศิลป์ต่อการสร้างสรรค์เรื่องสั้นในยุคสมัยของวันนี้ / โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร (ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์)

การอบรมในประเด็น/การเขียนเชิงลึก ศาสตร์และศิลป์ในการเขียนเรื่องสั้น…จากวันนี้สู่รูปรอยแห่งอนาคต/โดย ไพฑูรย์ ธัญญา (ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์)

“พื้นที่ใหม่…ของงานเขียนจากกระดาษสู่ E-Books” คุณศิริวิมล วิสุทธิ์ศักดิ์ชัย จาก เว็บ meb

การเขียนเชิงลึกกับการสร้างสรรค์เรื่องสั้น/ในวิถีแห่งโลกล้ำสมัย/โดย วิภว์ บูรพาเดชะ (บก.นิตยสาร Happening)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.