ประมวลภาพโครงการโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๔๒

0
43

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดอบรมในหัวข้อ “ความงามและความหมาย…ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์สุนทรียะสู่วรรณกรรมร่วมสมัย” ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
โดย วิทยากรผู้มากประสบการณ์
คุณศิเรมอร อุณหธูป นักเขียน / นักแปล
รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท นักวิจารณ์ และนักวิชาการด้านวรรณกรรม
คุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นักเขียน / นายกสมาคมนักเขียนฯ
คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ หรือ ปะการัง นักเขียน / กวี / นักแต่งเพลง / คอลัมนิสต์
คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียน / นักแปล
ผศ.สกุล บุณยทัต นักเขียน นักวิจารณ์ / นักวิชาการด้านวรรณกรรม / เลขาธิการสมาคมนักเขียนฯ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.