ประมวลภาพโครงการโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๔๑

0
47

กำหนดการอบรมโครงการโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ ๔๑ โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย การเขียนวรรณกรรมเชิงลึก “ชีวิตสร้างนวนิยาย นวนิยายสร้างชีวิต” วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

โดยวิทยากรมากความสามารถ
รศ.ดร.คุณหญิงวนิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๗
วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์​ ปี​ ๒๕๕๘​ และ ๒๕๖๑
เกริกศิษฏ์ พละมาตร์ นักเขียนรางวัลซีไรต์​ ปี​ ๒๕๕๙
ปราปต์ รางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี ๒๕๕๗
กนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.