ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลนราธิปฯประจำปี๒๕๖๑

0
57

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเกียรติรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้แก่นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ยาวนานและมีผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง จำนวน ๑๙ ท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เทเวศร์

         รายนามผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑. นายชวน หลีกภัย      

๒. นายชูศักดิ์ ราษีจันทร์ (ต๊ะ ท่าอิฐ, ก้องหล้า สุรไกร)

๓. นายเทพศิริ สุขโสภา  

๔. นางนิภา ทองถาวร (นิภา บางยี่ขัน)

๕. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

๖. นางบุญญรัตน์ บุญญาธิษฐาน (บุญญรัตน์, เพชร ภาษพิรัช, แก้วมณี)

๗. นายประยงค์ อนันทวงศ์  (ช่อประยงค์)

๘. นางพวงเพชร ศานติพงศ์  (บงกชเพชร)

๙. นายพจน์ ยังพลขันธ์

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น

๑๑. นายมานิจ สุขสมจิตร

๑๒. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

๑๓. นางวัชรี สายสิงห์ทอง (พชราวลี, เมขลามณี)

๑๔. รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น

๑๕. นายศฤงคาร วาดเวียงไชย (ธัญญา ธัญญามาศ)

๑๖. นายศักดิ์ ส.รัตนชัย

๑๗. นายสัมพันธ์ ก้องสมุทร

๑๘. นายสุนทร ทาซ้าย

๑๙. นายเสมอ กลิ่นหอม (ขุน รำยอง)

 

นายชวน หลีกภัย

นายเทพศิริ สุขโสภา

นางนิภา ทองถาวร

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

นางบุญญรัตน์ บุญญาธิษฐาน

นายประยงค์ อนันทวงศ์

นางพวงเพชร ศานติพงศ์

นายพจน์ ยังพลขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น

นายมานิจ สุขสมจิตร

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

นางวัชรี สายสิงห์ทอง

รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น

นายสัมพันธ์ ก้องสมุทร

นายสุนทร ทาซ้าย

นายเสมอ กลิ่นหอม

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.