ประกาศเลื่อนจัดงานวันนักเขียน ประจำปี 2563

0
33

ตามที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดกิจกรรม “วันนักเขียน” ขึ้น ในวันที่ 5 พฤษภาคม
เป็นปะจำทุกปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ สุขภาพของสมาชิกจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบ
ให้เลื่อนการจัดงานวันนักเขียนประจำปี 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลาย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.