ประกาศผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563

0
54

 

ประกาศผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (longlist) การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563

ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) พร้อมทั้งประกาศผลการคัดเลือกต่อไป

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.