ประกาศขยายเวลา​ส่งประกวดซีไรต์​ ปี​ ๒๕๖๒​ รอบกวีนิพนธ์​ ออกไปถึง​ ๓๑​ ต.ค. ​๖๒

0
55

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์​) ขอแจ้งขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยขยายจากเดิม คือ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕​๖๒ เป็น ๓๑​ ตุลาคม ๒๕​๖๒

ทั้งนี้ผลงานที่เข้าประกวดจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มครั้งแรก ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕​๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑​ ตุลาคม ๒๕​๖๒

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.