นายกสมาคมนักเขียนฯถวายรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์แด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

0
16

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. คุณกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันถวายรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2562 แด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ป.อ. ปยุตฺโต) ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีพระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวันเป็นผู้รับมอบแทน

เมื่อได้เวลา คณะกรรมการสมาคมร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และประกาศเกียรติคุณของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ป.อ. ปยุตโต ) และได้ถวายรางวัลโดยลำดับ

โอกาสนี้ ท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณ(อินศร) ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ซึ่งได้เล่าให้ฟังถึงการเขียนหนังสือของสมเด็จท่านประณีตและครุ่นคิดถึงหนังสือตลอดเวลา

จากนั้น ผู้มาร่วมงานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานฝ่ายสงฆ์มอบหนังสือให้กับผู้มาร่วมงาน และบันทึกภาพร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.