จัดอบรม”เขียนถึงความรัก…การสร้างสรรค์วรรณกรรมแห่งความรักด้วยความรู้สึกรัก…”

0
119

โครงการโรงเรียนนักเขียน โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมการเขียน รุ่นที่ ๔๕

ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๑๕. – ๑๗.๐๐ น. ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ในหัวข้อ “เขียนถึงความรัก…การสร้างสรรค์วรรณกรรมแห่งความรักด้วยความรู้สึกรัก…”

โดย ศิเรมอร อุณหธูป
วีรพร นิติประภา
พิบูลศักดิ์ ละครพล
ปะการัง
กนกวลี พจนปกรณ์
สกุล บุณยทัต

ค่าใช้จ่ายท่านละ ๙๐๐ บาท (รวมอาหารกลางวัน+อาหารว่างตลอดการอบรม)
ทุกท่านที่ลงทะเบียนและอยู่อบรมครบทั้งสองวันจะได้รับเกียรติบัตรรับรองหลังการอบรม
สนใจสำรองที่นั่ง writerassocentre@gmail.com / chatchai666666@hotmail.com โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามคําแหง เลขที่บัญชี ๑๓๖ ๒๕๕ ๑๙๕๕ ชื่อบัญชี นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… ฉัตรชัย คุ้มอนุวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาคมนักเขียนฯ โทร. ๐๒ ๙๑๐ ๙๕๖๕ และ โทร ๐๘๑ ๕๘๒ ๔๖๗๐

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.