จัดอบรม”เขียนถึงความรัก…การสร้างสรรค์วรรณกรรมแห่งความรักด้วยความรู้สึกรัก…”

0
76

โครงการโรงเรียนนักเขียน โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมการเขียน รุ่นที่ ๔๕

ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๑๕. – ๑๗.๐๐ น. ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ในหัวข้อ “เขียนถึงความรัก…การสร้างสรรค์วรรณกรรมแห่งความรักด้วยความรู้สึกรัก…”

โดย ศิเรมอร อุณหธูป
วีรพร นิติประภา
พิบูลศักดิ์ ละครพล
ปะการัง
กนกวลี พจนปกรณ์
สกุล บุณยทัต

ค่าใช้จ่ายท่านละ ๙๐๐ บาท (รวมอาหารกลางวัน+อาหารว่างตลอดการอบรม)
ทุกท่านที่ลงทะเบียนและอยู่อบรมครบทั้งสองวันจะได้รับเกียรติบัตรรับรองหลังการอบรม
สนใจสำรองที่นั่ง writerassocentre@gmail.com / chatchai666666@hotmail.com โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามคําแหง เลขที่บัญชี ๑๓๖ ๒๕๕ ๑๙๕๕ ชื่อบัญชี นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… ฉัตรชัย คุ้มอนุวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาคมนักเขียนฯ โทร. ๐๒ ๙๑๐ ๙๕๖๕ และ โทร ๐๘๑ ๕๘๒ ๔๖๗๐

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.