จัดกิจกรรมอบรมการเขียน รุ่นที่ ๓๘ ( การเขียนบทกวี ) “ อารมณ์กวี…ภาษาแห่งหัวใจของบทกวี “

0
84

โครงการโรงเรียนนักเขียน โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

จัดกิจกรรมอบรมการเขียน รุ่นที่ ๓๘ ( การเขียนบทกวี ) “ อารมณ์กวี…ภาษาแห่งหัวใจของบทกวี “

ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๕ และ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๑๕. – ๑๗.๐๐ น.

ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๓๑ ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์) ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

 

ค่าใช้จ่ายท่านละ ๙๐๐ บาท (รวมอาหารกลางวัน+อาหารว่างตลอดการอบรม)
ทุกท่านที่ลงทะเบียนและอยู่อบรมครบทั้งสองวันจะได้รับเกียรติบัตรรับรองหลังการอบรม

สนใจสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ มาทางอีเมล์
‭‭writerassocentre@gmail.com‬‬ ‭‭chatchai666666@hotmail.com‬‬

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาถนนรามคําแหง เลขที่บัญชี ‭‭๑๓๖ ๒๕๕ ๑๙๕๕‬‬ ชื่อบัญชี นางกนกวลี กันไทยราษฎร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… ฉัตรชัย คุ้มอนุวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาคมนักเขียนฯ
โทร. ๐ ‭‭๒๙๑๐ ๙๕๖๕‬‬ และ ‭‭๐๘ ๑๕๘๒ ๔๖๗๐‬‬ หรือ
‭‭writerassocentre@gmail.com‬‬ ‭‭chatchai666666@hotmail.com‬‬

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.