งาน Flash Talk “สาระเนื้อหาแห่งชีวิต…ของวรรณกรรมในยุคสมัย” ๖ เม.ย. นี้

0
23

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ขอเชิญ นักอ่าน นักเขียน นักอยากอ่าน นักอยากเขียน

ร่วมงาน Flash Talk “สาระเนื้อหาแห่งชีวิต…ของวรรณกรรมในยุคสมัย”

โดย กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์
เสรี ทัศนศิลป์
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
โรสนี นูรฟารีดา
มุทิตา พลวิชัย
อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์
นายทิวา
สุวิชานนท์ รัตนภิมล
กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล
พจนาถ พจนาพิทักษ์
ศิริวร แก้วกาญจน์
วิภว์ บูรพาเดชะ
สกุล บุณยทัต

พบกันในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
ณ เวทีลานเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.