เสวนาวิชาการ เรื่อง “การเขียน การอ่าน ในศตวรรษที่ 21”

0
26

IMG_3408-1024x576โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การเขียน การอ่าน ในศตวรรษที่ 21” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ที่นำโดย คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมฯ และคณะนักเขียน อีก 6 ท่านคือ

IMG_3403-1024x683IMG_3378-1024x683
คุณเฉลิมศักดิ แหงมงาม นักเขียนและเลขาธิการสมาคมนักเขียนฯ
คุณสัจภูมิ ละออ กรรมการสมาคมนักเขียนฯ และผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำสำนักงานใหญ่
คุณพินิจ นิลรัตน์ นักเขียน-กวี และอุปนายกสมาคมนักเขียนฯ
อ.สกุล บุณยทัต อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสมาคมนักเขียนฯ และนักเขียน-กวี-นักวิจารณ์วรรณกรรม
คุณสุปัน รักเชื่อ ผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการข่าวทางวิทยุของ อสมท.
คุณแสงทิวา นราพิชญ์ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยมีท่านอาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

IMG_3389-1024x683IMG_3344-1024x683IMG_3347-1024x683IMG_3390-1024x683IMG_3392-1024x683IMG_3396-1024x683IMG_3413-1024x683

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.