การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์

0
97

บรรยากาศการอบรมการเขียนนวนิยาย ในหัวข้อ “การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์” ของโรงเรียนนักเขียน ( ภาคพิเศษ ) โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เพื่อก่อให้เกิดนักเขียนตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งรางวัลชมนาด สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์ ระหว่างวันที่  ๒๓ –  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ที่ผ่านมา ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยนักเขียนผลงานโดดเด่นเป็นที่รู้จักของนักอ่านหลายท่านมีเมตตามาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่จะก้าวสู่เวทีนักเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับสตรีเพื่อให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดรางวัลชมนาด ได้แก่ คุณวีระพร นิติประภา เจ้าของผลงานนวนิยายรางวัลซีไรต์ ๒ สมัย  ไส้เดือน ตาบอดในเขาวงกต,พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

#อาจารย์บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน นักแปลอาวุโส ได้รับรางวัล”สุรินทราชา”พ.ศ.2550 และรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2561

ศ.คุณหญิง ดร.วินิดา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  เจ้าของนามปากกา “ว. วินิจฉัยกุล”  “แก้วเก้า”เจ้าของผลงานนวนิยาย”รัตนโกสินทร์”ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอมตะตลอดกาล

อ.สกุล บุณยทัต ครูใหญ่โรงเรียนนักเขียน และอาจารย์ประจำภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มีผลงานรวมเล่มมากกว่า 80 เรื่อง

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.