การอบรมโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ 39 (วันที่สอง)ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์เรื่องสั้น

0
61
วิจารณ์งานเขียน “ เรื่องสั้น “ ว่าด้วยหัวข้อ “ ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์เรื่องสั้น “
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 22 ธันวาคม 2018  การอบรมโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ 39 

วิทยากร โดย คุณกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
คุณสัจภูมิ ละออ กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
คุณสุปัน รักเชื้อ กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

“ เทคนิคและกลไกในเชิงปฏิบัติสู่การเขียนเรื่องสั้น “
โดย คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.