การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

0
113

การประกวดวรรณกรรมรางวัล
“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔
(ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รับสมัคร ๒ ระดับ
ระดับนักเรียน และ ระดับประชาชน
(นักศึกษาอุดมศึกษา อยู่ในระดับประชาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://eugenieawards.com/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.