การประกวดรางวัลซีไรต์ ปี ๖๒

0
3629

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๖๒ ได้มีการหารือร่วมกัน ๓ ฝ่ายอย่างเป็นทางการ คือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการประชุมได้พูดถึงปัญหาต่างๆ ในการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ที่ผ่านมาและที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอีกในการประกวดปี ๒๕๖๒ พร้อมแนวทางในการแก้ไข

ซึ่งมีการสรุปร่วมกันว่าให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เพื่อแก้ปัญหารางวัลของ ๓ ปี ที่ผ่านมาก่อน จึงจะมีการดำเนินการจัดการประกวดครั้งต่อไป

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.